Országős állategészségügyi

  • Az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság feladata
  • Vélemény: Részletek
  • Mgszh.gov.hu
  • Részletek
  • Állategészségügyi törvény
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 2005. évi CLXXVI. törvény az állategészségügyről
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|az állat - ideértve a vadon élő állatot is - tartásának, tenyésztésének, szaporításának, szállításának, forgalmazásának, levágásának, leölésének, az élelmiszer(a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény hatálya alá tartoz
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|az állat egészségének megőrzésére, egészségi állapotának vizsgálatára, az állat gyógyítására vonatkozó követelményeket;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|állatgyógyászati termék forgalomba hozatalát, az állatgyógyászati készítmény gyártását, gyakorlati kipróbálását, forgalmazását, tárolását, felhasználását, az állatgyógyászati készítmény hatóanyagának gyártását;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|az állat-egészségügyi laboratóriumi tevékenységet;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|az állatbetegségek kórokozóival(a továbbiakban: kórokozó)folytatott egyes tevékenységeket; valamint
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • f)|az|a)-e)pontokban foglalt tevékenység e törvény szerinti engedélyezését, állat-egészségügyi, élelmiszer-higiéniai, -biztonsági, takarmányhigiéniai, -biztonsági ellenőrzését, a fertőzés-közvetítő anyagoknak és eszközöknek járványügyi és higiéniai szempon
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 1. állategészségügy:|az állattartás, -tenyésztés, -szaporítás, -levágás, -leölés, -szállítás, -forgalmazás járványügyi, gyógyászati, állathigiéniai, szaporodásbiológiai és takarmányhigiéniai feladatainak, az élelmiszer-előállítás, -tárolás, -szállítás, -fo
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 2. állat-egészségügyi laboratórium:|az állatbetegségek megállapítását vagy kizárását, a fertőzöttséget, illetve a fertőzéstől való mentességet bizonyító kiegészítő diagnosztikai vizsgálatot, az állatgyógyászati készítmények vizsgálatát, az állatok egészség
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 3. állat-egészségügyi hatóság:|a 25. §(1)bekezdésének|a)-i)pontjaiban megjelölt szervek;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 4. állat-forgalmazás:|állat üzletszerű tevékenység keretében történő értékesítése;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 5. állatgyógyászati készítmény(gyógyszer):|bármely anyag vagy anyagok keveréke, amelyet állatok betegségeinek kezelésére vagy megelőzésére készítenek, továbbá bármely anyag vagy anyagok keveréke, amely farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások k
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 6. állatgyógyászati termék:|állatgyógyászati készítmény, állatgyógyászati készítmény hatóanyaga, állat-egészségügyi biocid termék, állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmény, ápolószer, segédanyag;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 7. állati eredetű termék:|állati eredetű élelmiszer és állati eredetű anyagot tartalmazó termék;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 8. állatklinika:|az állatorvosi alap- és továbbképzés, valamint szakirányú kutatás célját is szolgáló állatkórház;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 9. állatkórház:|olyan állatorvosi szolgáltató intézmény, ahol az alapellátás mellett az állat sürgősségi(elsősegély jellegű), szakosított(fertőző és nem fertőző állatbetegségek), valamint speciális(belgyógyászati, szülészeti-szaporodásbiológiai, sebészeti
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 10. állatorvos:|külön jogszabály szerinti állatorvosi oklevéllel rendelkező személy;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 11. állatorvosi rendelő:|olyan állatorvosi szolgáltató intézmény, ahol az 1. §|b)pontja szerinti tevékenységet végeznek;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 12. állatorvosi tevékenység:|állatorvosi oklevéllel végezhető, az állat egészségi állapotának megállapítására irányuló vizsgálat, megelőző, illetve gyógyító beavatkozás, az állat részére gyógyszerrendelés, élelmiszer-higiéniai vizsgálat, a szakértői, szakt
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 13. állatszállítás:|az állatok tartózkodási helyének lábon hajtással, járművön vagy egyéb módon történő megváltoztatása;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 14. állattartó:|az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki(amely)az állatért felelős állandó vagy ideiglenes jelleggel, beleértve a szállítás, forgalmazás alatti időszakot is;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 18. fertőzésközvetítő:|fertőző állatbetegség terjesztésére alkalmas élőlény, élő vagy élettelen anyag;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 19. fertőző állatbetegség:|kórokozó által kiváltott, fertőzésközvetítő útján vagy egyéb módon állatra átterjedő betegség;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 20. hatósági állatorvos:|az állami állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálatban közszolgálati jogviszonyban alkalmazott állatorvos;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 21. járványos állatbetegség:|állatról állatra terjedő fertőző állatbetegség;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 22. járványügy:|fertőzésközvetítő útján vagy egyéb módon terjesztett, az állatra, illetve az emberre veszélyes kórokozó, illetve az általa okozott betegség elleni védekezésre, annak felismerésére, felszámolására hozható intézkedések és azok végrehajtása;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 23. jogosult állatorvos:|a megyei(fővárosi)állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomással(a továbbiakban: állomás)közszolgálati jogviszonyban nem álló, a 39. §(1)bekezdésében, illetve külön jogszabályban meghatározott állami és hatósági feladat ellá
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 24. kényszervágás:|a sérült vagy az elhullás közeli veszélyétől fenyegetett beteg állatnak abból a célból történő sürgős elvéreztetése, hogy az állat ne hulljon el, illetve húsa a betegség súlyosbodása miatt fogyasztásra alkalmatlanná ne váljék;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 26. mikrochip:|olyan elektronikus azonosító rendszer(transzponder), amely az állat szervezetébe helyezve az állat egyedi azonosítására alkalmas;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 27. monitoring:|tervezett megfigyelés- vagy méréssorozat elvégzése, amelynek célja, hogy áttekintő képet adjon a takarmány- vagy élelmiszerjog, illetve az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok betartásának helyzetéről;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 29. szaporodásbiológia:|egészséges utódállomány létrehozásának gyakorlata és állat-egészségügyi feltételei;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 30. zoonózis:|olyan betegség vagy fertőzés, amely állatok és emberek között közvetlenül vagy közvetett módon, természetes úton átvihető;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 31. rituális állattartás:|vallásgyakorláshoz kapcsolódó állattartás.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • Az állattartás szabályai
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 3. §|(1)Állatot tartani csak a külön jogszabályban előírtaknak megfelelő helyen és módon szabad. Az állati eredetű élelmiszer előállítása céljából az állattartáshoz olyan, külön jogszabály szerinti állattartó helyet kell létesíteni, továbbá olyan állatteny
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)Az állatok tartása nem veszélyeztetheti az emberek és állatok egészségét, nem károsíthatja a környezetet.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)Az állat etetésére és itatására csak olyan takarmányt és itatóvizet szabad felhasználni, amely az állat, illetve közvetve az ember egészségét nem veszélyezteti.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (4)Tenyésztés, vagy szaporítás céljára csak olyan, egészséges állatot szabad használni, amely fedeztetés vagy mesterséges termékenyítés útján átvihető fertőző és parazitás betegségektől mentes.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (5)Külön jogszabályokban foglalt feltételekkel tilos az állat tartása során, különösen az állat szaporodási vagy termelési eredményeinek növelésére, meghatározott hormontartalmú, -hatású vagy más olyan anyagot felhasználni, amely az ember vagy az állat egé
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • Állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyek
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 4. §|(1)Az állat-egészségügyi hatóság engedélye szükséges a külön jogszabály szerinti gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető állomás, állatrakodó, állatorvosi rendelő, állatkórház, állatklinika, állatorvosi laboratórium, a nem álla
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)Az engedélyező hatóság - határozatának meghozatala előtt - kikéri az állat-egészségügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását:
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|az állattartó hely, trágyakezelő, állatvásártér, mesterséges termékenyítő állomás, embrióátültető állomás, baromfikeltető állomás, halkeltető állomás, méhanyanevelő telep, állatrakodó, állatorvosi rendelő, állatkórház, állatklinika, állatorvosi laborató
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|állati eredetű élelmiszer-elosztó, -forgalmazó hely, állatkereskedés, állatkozmetika, állatmenhely, állatpanzió, állatkert létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának, rendeltetése megváltoztatásának és működésének engedélyezésére irányuló eljá
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|a nemzetközi részvétellel tartott állatvásár, állatkiállítás, állatbemutató, továbbá állatverseny tartásának engedélyezésére irányuló eljárásban.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)A fentiekben meghatározottakon kívül az állat-egészségügyi hatóság engedélye vagy szakhatósági állásfoglalása szükséges a külön jogszabályban megállapított esetekben.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • Az állattartó, illetve az állatorvos kötelezettségei
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 5. §|(1)Az állattartó köteles
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|állatának ellátásáról, állatorvosi ellátásáról rendszeresen gondoskodni;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állat tartása esetén állomány-nyilvántartást vezetni és az állatorvosi ellátást írásbeli szerződéssel biztosítani, az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó állatorvost, valamint az önkormányzat jegyzőj
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|állata betegségéről vagy annak gyanújáról az állatorvost haladéktalanul értesíteni, a beteg, illetve betegségre gyanús állatát megvizsgáltatni, az állatorvosnak az állat(állomány)kezelésére és a betegség továbbvitelének megakadályozására adott utasítása
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|állatának az állat-egészségügyi hatóság által járványügyi, illetve higiéniai okból elrendelt vizsgálatát, kezelését, védőoltását, elszállítását, levágatását, illetve leölését tűrni, a feladatot ellátó állatorvos részére segédszemélyzetről gondoskodni, é
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|az állat elhullását vagy állatorvosi közreműködés nélkül történt kényszervágását az állatorvosnak bejelenteni, és az állati testet vizsgálatra bemutatni;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • f)|a külön jogszabályban meghatározott esetekben a levágott állatát állatorvossal megvizsgáltatni;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • g)|az állati eredetű melléktermék, így különösen az elhullott állata tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről külön jogszabályban előírt módon gondoskodni;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • h)|az állat-egészségügyi hatóságot - annak felhívására - az állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tételének jogszabályban meghatározott módon történő végrehajtásáról tájékoztatni;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • i)|állata külön jogszabály szerinti állat-egészségügyi vizsgálatának elvégzéséről gondoskodni.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|a vadászatra, halászatra(horgászatra), továbbá állattenyésztésre, -szaporításra jogosult személyre, illetve szervezet vezetőjére; továbbá arra, aki
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|a tulajdonos képviseletében az állattartó telepet(üzemet)vezeti;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|az állatot felügyeli;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|az állatot gondozza, ápolja, takarmányozza, őrzi;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|szállításkor az állatot kíséri.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)Az állatnak a vágóhídra vagy kényszervágásra, valamint az állat, az állati eredetű termék és az állati eredetű élelmiszer értékesítésre történő szállítása alkalmával az állattartó köteles az eljáró állatorvost a forgalmazást befolyásoló körülményekről,
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (4)Az(1)bekezdés|c)és|e)pontjaiban előírt tájékoztatási, illetve bejelentési kötelezettség vonatkozik az állatorvosi vizsgáló, gyógyító intézmény vezetőjére, valamint minden olyan személyre, aki állatok gyógyításával, mesterséges termékenyítéssel, embrió-á
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 6. §|(1)Az állattartó eldöntheti, hogy az állatorvosi szolgáltató tevékenységet mely arra működési engedéllyel rendelkező magánállatorvostól veszi igénybe.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)Az állatorvos köteles az állattartó részére az állat tartásával, takarmányozásával, egészségi állapotával, a megteendő intézkedésekkel, ezek várható anyagi és jogi kihatásával kapcsolatos teljes körű felvilágosítást adni.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)Az állatorvos köteles tőle elvárható módon elsősegélyt nyújtani, és az állattartót a további állatorvosi szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről, illetve kötelezettségéről tájékoztatni. Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség(a továbbiak
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 7. §|(1)Bejelentendő állatbetegség gyanújakor vagy megállapításakor az eljáró hatósági állatorvos köteles jelentést tenni a kerületi főállatorvosnak, külön jogszabályban meghatározott betegségekről pedig az illetékes állomásnak is.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)A bejelentendő állatbetegségeket a|melléklet tartalmazza.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)Ha egy betegséget az Európai Unióban bejelentési kötelezettség alá vontak, akkor arra a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter(a továbbiakban: miniszter)külön jogszabályban bejelentési kötelezettséget ír elő. A hazai állatállományt súlyosan veszé
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (4)Bejelentendő állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az állat-egészségügyi hatóság külön jogszabályban me
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • m)|állatleölés(leöletés),
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • n)|fertőzésközvetítő-anyag, -eszköz, -tárgy, -élelmiszer, -takarmány, állati eredetű melléktermék, állati eredetű termék lefoglalása, ártalmatlanná tétele,
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • q)|a járványügyi intézkedés eredményes végrehajtása érdekében gazdálkodó szervezet(pl. vágóhíd, állati eredetű melléktermék kezelését végző üzem)közreműködésre kötelezése, a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig, a közreműködés mértékének megf
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)Nagy gazdasági kárral fenyegető, illetve nemzetközi kereskedelmet akadályozó fertőző állatbetegség kitörésekor - amennyiben azt a fertőző állatbetegség rendkívüli veszélye indokolja - a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium(a továbbiakban: mi
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 9. §|(1)A magánállatorvos járványos állatbetegség gyanúja esetén köteles a járványveszély elhárítása érdekében, az adott helyzetben tőle elvárható módon a szükséges intézkedéseket megtenni, valamint a további intézkedésre jogosult szervet haladéktalanul ér
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)Bejelentendő állatbetegség vagy annak gyanúja esetén, a magánállatorvos köteles haladéktalanul jelentést tenni az intézkedésre jogosult állat-egészségügyi hatóságnak, továbbá a 36. §(2)bekezdés|a)pontja szerint eljárni, és az állattartót a szükséges uta
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)Járványveszély esetén a magánállatorvos az illetékes állomás igazgató főállatorvosa által közcélú munkavégzésre - a 32. §|j)pontja szerinti megállapodás alapján, díjfizetés és költségtérítés ellenében - igénybe vehető. A magánállatorvos a közcélú igényb
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (4)Sürgősségi ellátás keretében az állatorvos kezdeményezheti a sérült, beteg vagy nem szállítható állat kényszervágását.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|a mellékletben megnevezett állatbetegségben elhullott, illetve leölt állat, megsemmisített anyag, eszköz és tárgy tulajdonosa;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)A kártalanításhoz és az állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tételéhez szükséges pénzügyi fedezetet évente a központi költségvetésben - a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetben külön alcímként - kell tervezni, illetve biztosíta
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)A kártalanítás összege az állat, anyag, eszköz vagy tárgy forgalmi értéke, a 7. §(4)bekezdés|p)és|q)pontja esetében pedig az igénybevétellel, illetve közreműködéssel okozott károkhoz(ide nem értve az elmaradt hasznot)igazodik. A kárbecslés és kifizetés
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|az országba tilalom ellenére vagy szabálytalanul behozott állatokért, valamint a tartásukkal kapcsolatos anyagokért, eszközökért és tárgyakért;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|ha az állat betegségre gyanús állapotát az állattartó nem jelentette, illetve az előírt kötelezettségeket megszegte;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|ha a tulajdon-átruházással szerzett állat betegségéről, fertőzöttségéről a tulajdonosnak az állat megszerzésekor tudomása volt;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|ha a járványügyi intézkedésre az állattartó egyéb felróható magatartása miatt került sor;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|a vadon élő állatokért, kivéve az engedéllyel befogott, legalább hat hónapja zárt körülmények között(vadasparkban, vadaskertben, röptetőben)tartott vagy tenyésztett vadon élő haszonállatokat és a védett állatokat;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • g)|az állat-egészségügyi jogszabályok megsértésével tartott állatért, illetve szállított, forgalmazott állatért és termékért.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • Az állati eredetű melléktermék kezelése
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 11. §|(1)Az állati eredetű mellékterméket külön jogszabály szerint fel kell dolgozni vagy ártalmatlanná kell tenni.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)Az állati eredetű melléktermék szállításáról, feldolgozásáról, ártalmatlanná tételéről - a(3)bekezdésben foglalt kivétellel - annak tulajdonosa, vagy amennyiben az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, az állati eredetű melléktermék fellelési h
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)A mellékletben megnevezett állatbetegségek megelőzése, felderítése és felszámolása során keletkezett állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tétele állami feladat, amelynek végrehajtása iránt az állati eredetű melléktermék helye szerint illetékes állo
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 12. §|(1)Az állati eredetű melléktermék kezelését, szállítását az végezheti, aki erre a tevékenységre engedélyt kapott(a továbbiakban: kezelő). A külön jogszabályban foglaltak mellett az engedély kiadásának feltétele
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|az állat-egészségügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi előírások megtartása;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|a külön jogszabály szerint 1. és 2. osztályba sorolt állati eredetű melléktermék kezelését végző üzem esetében a működési engedély iránti kérelemben megjelölt területen előzetes kötelezettségvállalás a 11. §(3)bekezdése alapján elrendelt intézkedés telj
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)Az állati eredetű melléktermék kezeléséhez a működési engedélyt - a(3)bekezdésben foglaltak kivételével - a kezelő részére telephelyenként, a telephelye szerint illetékes állomás - az illetékes környezetvédelmi és közegészségügyi hatóság szakhatósági ál
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)Az állati eredetű melléktermék szállítását a kezelő székhelye szerint illetékes állomás engedélyezi.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 13. §|(1)A járványügyi intézkedés során az állomás az állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tételére alkalmas technikával és kapacitással rendelkező kezelőt bíz meg.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 14. §|(1)Az állati eredetű melléktermék feldolgozásának, ártalmatlanná tételének költségét - a(2)bekezdésben foglalt kivétellel - az állati eredetű melléktermék tulajdonosa, ha pedig a tulajdonos ismeretlen, a települési(kerületi)önkormányzat viseli. Ha a
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 15. §|(1)Az állattartó - jogszabályban meghatározott esetekben - a ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, valamint zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállatok állat-egészségügyi forgalomképességének
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)A marhalevél kiváltása előtt az állatot az állat-egészségügyi és állattenyésztési jogszabályokban előírtak szerint tartósan meg kell jelölni.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (4)A marhalevél kezeléséért fizetendő díjat az állattartó készpénzben köteles a marhalevél kezelését végző szervnek megfizetni. A befizetett díj a marhalevelet kezelő szerv saját bevétele.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (5)Kedvtelésből tartott állat forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező mikrochippel jelölhető meg. A jelölést állatorvos végezheti.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • Az állat, illetve az állati eredetű termék szállítása és forgalmazása
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 16. §|(1)Állatokat összegyűjteni, szállítani csak az állatok egészségének veszélyeztetése nélkül, jogszabályban előírt módon szabad.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)Az állatot vagy az állati eredetű terméket csak a külön jogszabály által előírt okirattal együtt lehet szállítani.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)Állatvásárt, állatkiállítást, állatversenyt, állatbemutatót - ideértve az állattal történő mutatványos tevékenységet - tartani az illetékes jegyző által engedélyezett helyen és időben lehet.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (4)Aki állatforgalmazási tevékenységet folytat, az általa forgalmazott állatokról köteles - a külön jogszabályban meghatározott tartalmú - nyilvántartást vezetni, azt az illetékes hatóság részére annak kérésére bemutatni, valamint a külön jogszabályban fog
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (5)Idegen állományból, illetve külföldről származó állatot - a 18. §-ban foglaltak figyelembevételével - a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell elkülöníteni(karanténozni).
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 17. §|(1)Az állat vagy az állati eredetű termék belső piaci kereskedelme, valamint behozatala során az állat-egészségügyi hatóság elvégzi a külön jogszabályban meghatározott ellenőrzéseket.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)A állat vagy az állati eredetű termék behozatalát - külön jogszabály szerint - a vámhatóság akkor engedélyezheti, ha az előírt állat-egészségügyi ellenőrzéseket az állat-egészségügyi hatóság elvégezte és azok kedvező eredménnyel zárultak(melyet állat-eg
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 18. §|A minisztérium abból a célból, hogy Magyarország területére ne kerüljön olyan állat, illetve állati eredetű termék, amely nem felel meg a magyar állat-egészségügyi követelményeknek, külön jogszabály szerint egyedileg megállapítja a közösségi szinten
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|Európai Unió más tagállamából Magyarországra - mint rendeltetési hely szerinti tagállamba - történő szállításának állat-egészségügyi és higiéniai feltételeit;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|harmadik országból Magyarországra - mint rendeltetési hely szerinti tagállamba - történő behozatalának állat-egészségügyi és higiéniai feltételeit.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • Az állatgyógyászati készítmények
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 19. §|(1)Állatgyógyászati készítményt Magyarországon előállítani, laboratóriumon kívül kipróbálni csak engedéllyel, az ország területére behozni, valamint forgalomba hozni, forgalmazni és felhasználni - a külön jogszabályban meghatározott készítmények kivé
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)Géntechnológiával módosított szervezetet tartalmazó állatgyógyászati készítményt csak a külön jogszabály szerint lehet előállítani, kipróbálni, az országba behozni, forgalomba hozni, forgalmazni, illetve felhasználni.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)Az állatgyógyászati készítmény hazai törzskönyvezésének, előállításának, az ország területére történő behozatalának, laboratóriumon kívül kipróbálásának, forgalomba hozatalának, forgalmazásának és felhasználásának feltételeit külön jogszabály állapítja
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (4)Az állatorvos külön jogszabály szerint jogosult a törzskönyvezett, valamint a hatályos Gyógyszerkönyvben szereplő készítmények és anyagok rendelésére.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (5)Az állatgyógyászati készítmények forgalmazása engedélyezésének szabályait külön jogszabály állapítja meg.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 20. §|(1)A törzskönyvezett állatgyógyászati készítmények hazai gyártóinál, forgalmazóinál és felhasználóinál, behozatal esetén az első hazai tárolás helyén, továbbá a törzskönyvezett állatgyógyászati készítmények hatóanyagának gyártóinál az állomás, illetv
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)Az eljáró állat-egészségügyi hatóság az eljárása során térítésmentesen mintát vehet. A készítmény birtokosa ellenminta vételére tarthat igényt.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 21. §|A 30. §(1)bekezdés|g)és a 32. §|e)pontjában meghatározott betegségfelszámolási, mentesítési és monitoring programok végrehajtásához szükséges anyagokat és tárgyakat csak a kerületi főállatorvos rendelhet.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • A lefoglalt, elkobzott állatokkal kapcsolatos hatósági feladatok
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 22. §|(1)Az állomás jogosult a szabálysértési vagy büntetőeljárás során lefoglalt, elkobzott állat elhelyezése céljából, a tulajdonos költségére - erre vonatkozó szerződés alapján, térítés ellenében - állattartó helyet igénybe venni.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)Az elkobzott állatot - a veszélyes, valamint természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állat kivételével - az állomás térítés nélkül átadhatja állatvédelmi célú civil szervezetnek.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)A veszélyes, a természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó, elkobzott állatot az állomás térítés nélkül átadhatja állatkertnek, természetvédelmi hatóságnak.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 23. §|(1)Az állat-egészségügyi hatóság - az integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv részét képező, külön jogszabály szerinti - többéves nemzeti ellenőrzési tervének(a továbbiakban: Terv)tartalmaznia kell az állat-egészségügyi hatóság ellenőrzési eljárá
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 24. §|(1)A Terv végrehajtásának ellenőrzését a miniszter által felállított, 9 tagú Ellenőrző Testület végzi, amely az országos főállatorvos felügyelete alatt áll. Az Ellenőrző Testület tagjait a miniszter nevezi ki, 3 főt a minisztérium, 2-2 főt az Országo
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • Az állat-egészségügyi igazgatás szervezete
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 25. §|(1)Az állat-egészségügyi igazgatási feladatokat
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|az állomás(melynek élén az igazgató főállatorvos áll);
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|a kerületi hivatal(melynek élén a kerületi főállatorvos áll), állat-egészségügyi határállomási és élelmiszer-higiéniai kirendeltség(melynek élén a kirendeltség-vezető főállatorvos áll);
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|a hatósági állatorvos;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • f)|az OÁI(melynek élén a főigazgató főállatorvos áll);
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • g)|az OÉVI(melynek élén az igazgató főállatorvos áll);
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • h)|az ÁOGYTI(melynek élén az igazgató főállatorvos áll);
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • j)|a Magyar Állatorvosi Kamara(a továbbiakban: kamara);
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • k)|a jogosult állatorvos; valamint
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • l)|a magánállatorvos
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)Az(1)bekezdés|b)-h)pontjaiban felsoroltak együtt alkotják az állami állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálatot, amelynek élén a minisztérium állat-egészségügyi feladatainak ellátásáért felelős részlegének vezetője, az országos főállatorvos á
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)Az állomás igazgató főállatorvosa állat-egészségügyi kerületeket és kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalokat(kerületi hivatalokat), szükség esetén élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi határállomási kirendeltségeket alakít ki
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (4)A magánállatorvos számára a 39. §(1)bekezdésben meghatározott feladatok végzését külön jogszabály szerint a feladat ellátásának helye szerint illetékes állomás igazgató főállatorvosa engedélyezheti.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 26. §|(1)A jogosult állatorvos feladatainak elvégzését az állomás a kerületi hivatalok útján irányítja és ellenőrzi.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)A hatósági állatorvos feladatait, továbbá a jogosult állatorvos működési területét és feladatait az állomás igazgató főállatorvosa állapítja meg.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)A kedvtelésből tartott állatok külön jogszabály szerinti útlevele kiállításának, kezelésének országos szintű megszervezése a kamara feladata. E feladatával összefüggésben a kamara köteles ellenszolgáltatás nélkül adatot szolgáltatni az állat-egészségügy
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (4)Az állami állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat e törvény szerinti feladatainak ellátásához és ellátásának fejlesztéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a központi költségvetés, valamint az igazgatási szolgáltatási díjbevételek fedezik.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • Az állat-egészségügyi hatósági intézkedések
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 27. §|(1)Az állat-egészségügyi hatóság illetékességi területén állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai intézkedésként, külön jogszabályban meghatározottak szerint
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén az állat-egészségügyi hatóság a székhelyén kívül lakó magánszemélyt székhelyére idézheti, továbbá a határozatot a helyben szokásos módon(például hangosbeszélőn, helyi médiában)is közölheti. Ebbe
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)Ha az állat-egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély alapján folytatott tevékenység gyakorlása a jogszabályi követelményeknek nem megfelelő, az állat-egészségügyi hatóság határozatban rendelkezik a tevékenység határozott időre történő felfüg
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (4)Az állat-egészségügyi hatóság, a hatósági vizsgálatok végzéséhez szükséges mértékben állatból és termékből térítésmentes mintát vehet, és elrendelheti az eljárás tárgyát képező élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítmény forgalomból való kivonásá
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (5)Ha az állat-egészségügyi hatóság az áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az ország területén történő átszállítását megtiltja, a határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható, ha a késedele
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (6)Ha az állat-egészségügyi hatóság az élelmiszer, állatgyógyászati készítmény forgalmazása során az élelmiszer- vagy gyógyszerbiztonságot veszélyeztető állapotot tapasztal, a forgalmazást felfüggeszti, súlyosabb, illetőleg ismételt esetben megtiltja. Az á
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 28. §|(1)Az állatgyógyászati készítmény laboratóriumon kívüli gyakorlati kipróbálásának, gyártásának, forgalmazásának, valamint az állatgyógyászati készítmények hatóanyaga gyártásának engedélyezéséről szóló határozatot 90 napon belül, az állatgyógyászati t
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)Állat-egészségügyi hatósági döntés megalapozásához szükséges laboratóriumi vizsgálatot csak az állami állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat által működtetett, az adott vizsgálatra akkreditált laboratórium végezhet.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)Az Európai Bizottság szakértői és az általa kijelölt szakértők jogosultak az állami állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat képviselőjének jelenlétében a külön jogszabály szerinti ellenőrzések során
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • Az állat-egészségügyi hatóságok fórumrendszere
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 29. §|(1)A jogosult állatorvos, a kerületi hivatalban működő kerületi főállatorvos és hatósági állatorvos, az állat-egészségügyi határállomási és élelmiszer-higiéniai kirendeltség által hozott első fokú határozat, illetve végzés ellen benyújtott fellebbezé
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • A miniszter állat-egészségügyi feladat- és hatásköre
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 30. §|(1)A miniszter az állategészségügy irányítási, szervezési feladatainak keretében
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|meghatározza és szabályozza az állategészségügy szakmai feladatait;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|állomásokat hoz létre, megállapítja illetékességi területüket, jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatukat, kinevezi az igazgató főállatorvosokat;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|közreműködik a nemzetközi állat-egészségügyi egyezmények előkészítésében és végrehajtásában;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|közreműködik az állatorvosképzés és -továbbképzés, középszintű állat-egészségügyi szakemberképzés fejlesztési terveinek kidolgozásában;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|előírja a hatósági állatorvosok szakmai továbbképzésének szabályait és biztosítja az ehhez szükséges feltételeket;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • f)|a Magyar Tudományos Akadémiával, más tudományos intézményekkel, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karával és az érdekelt miniszterekkel együttműködve segíti az állatorvos-tudományok művelését, a hazai és külföldi kutatások eredményeinek széles
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • g)|nagy nemzetgazdasági kárral fenyegető vagy közegészségügyileg veszélyes állatbetegségek felszámolására állami pénzeszközökkel támogatott mentesítési programot, valamint monitoring programot rendelhet el, továbbá kihirdeti a rendkívüli járványveszély-hel
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • h)|az állami állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat keretébe tartozó intézeteket hoz létre és szüntet meg, jóváhagyja az intézetek szervezeti és működési szabályzatát, kinevezi az intézetek igazgató főállatorvosát vagy főigazgató főállatorvos
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)A miniszter az(1)bekezdés szerinti feladatainak ellátása során együttműködik az érintett miniszterekkel, országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a kamarával.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • Az Országos Állat-egészségügyi Tanács
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 31. §|(1)A miniszternek az állategészségügy irányításával kapcsolatos tevékenységét a kilenc főből álló tanácsadó és véleményező testületként működő Országos Állat-egészségügyi Tanács(a továbbiakban: Tanács)segíti.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 32. §|A minisztérium az állategészségügy irányítási, szervezési feladatainak keretében
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|a miniszter által meghatározott körben ellátja az állami állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat irányításával kapcsolatos egyes feladatokat;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|egyes állatbetegségek területenkénti vagy országos előfordulásának és a fertőzöttség mértékének tisztázására, továbbá az élelmiszerek és takarmányok higiéniájának és biztonságának laboratóriumi vizsgálatára felmérő rendszert működtet, valamint ellenőrző
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|járványos állatbetegségek elleni védekezéshez szükséges készenléti tervet készít, külön jogszabályban foglaltak szerint felállítja az országos járványvédelmi központot;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|gondoskodik a járványos állatbetegség megelőzéséhez, illetve felszámolásához szükséges ingyenes oltó- és kórjelző anyagokról, továbbá a járványok megelőzéséhez és elfojtásához szükséges műszaki, technikai feltételek, védőfelszerelések biztosításáról, va
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • f)|gondoskodik az állami állat-egészségügyi feladatok végrehajtásának megszervezéséről;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • i)|létrehozza az Országos Állat-egészségügyi Informatikai Rendszert(a továbbiakban: OÁIR)és felügyeli annak működtetését;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • j)|megállapodik a kamarával a magánállatorvosok közcélú igénybevételének feltételeiről;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • k)|járványveszély esetén annak megelőzésére, illetve felszámolására az ország egész területén - külön jogszabály szerint az országos járványvédelmi központon keresztül - irányítja a védekezést, melynek keretében az e törvényben foglalt feladatok ellátását
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • m)|gondoskodik az állategészségügy területével kapcsolatos nyilvános információk közzétételéről;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • n)|azonosítja és elemzi az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos kockázatokat, és kidolgozza a kockázat kezeléséhez szükséges intézkedéseket;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • o)|koordinálja az egyes állat-egészségügyi feladatok végrehajtásában részt vevő hatóságokat, intézményeket, valamint szervezeteket;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • p)|felügyeli az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos tevékenység hatósági ellenőrzését;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • q)|gondoskodik az állat-egészségügyi feladatok egységes végrehajtásához szükséges szakmai továbbképzésekről;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 34. §|Az állomás az állat-egészségügyi irányítási, szervezési feladatainak keretében
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|illetékességi területén szervezi az állatbetegségek megelőzését, felderítését és felszámolását, továbbá a 30. §(1)bekezdésének|g)pontja alapján elrendelt mentesítési és monitoringprogramok végrehajtását, továbbá a többéves nemzeti ellenőrzési tervvel ös
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|állat-egészségügyi laboratóriumot működtethet a hatósági döntések megalapozására;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|részt vesz az ÁOGYTI eljárásában az állatgyógyászati készítmények minőségi kifogásai és mellékhatásai kivizsgálása során, és intézkedik megelőzésük, illetve megszüntetésük érdekében;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • f)|meghatározza a jogosult állatorvos működési területét és feladatait;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • g)|szükség esetén az illetékes hatósági állatorvos útján gondoskodik az állatorvosi szolgáltatói tevékenység nyújtásáról, valamint a 39. §(1)bekezdése szerinti feladatok ellátásáról;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • i)|külön díjazás ellenében részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, valamint ellátja az azzal kapcsolatos ellenőrzési feladatait;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • k)|a többéves nemzeti ellenőrzési terv alapján kidolgozza a megyei ellenőrzési tervet, irányítja, szervezi annak végrehajtását, valamint ellenőrzi a hatósági állatorvosok tevékenységét;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • l)|gondoskodik az állat-egészségügyi feladatok egységes végrehajtásához szükséges szakmai továbbképzésekről;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • m)|külön jogszabály szerint használja az egyes állat-egészségügyi feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi állat-egészségügyi informatikai rendszereket;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • n)|szervezi és végrehajtja a járványügyi, élelmiszer-higiéniai, -biztonsági, állatvédelmi, takarmányhigiéniai és -biztonsági ellenőrzéseket;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • o)|évente tájékoztatást kér az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézettől az engedélyezett tenyésztő, szaporító létesítmények, embrióátültető állomások és természetes fedeztetésre használt apaállatok nyilvántartásáról;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|a járványveszély esetén szükséges járványügyi intézkedéseket, ideértve a magánállatorvos közcélú igénybevételét is;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy leölt állatok hullái és melléktermékei, a fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját, egyidejűleg értesíti az illetékes jegyzőt, a környezetvédelmi hatóságot, a vízüg
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|a járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét, meghatározza annak módját, és erről tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|a külön jogszabályokban előírt állat-egészségügyi feladatok végrehajtását(kötelező védőoltások, diagnosztikai vizsgálatok, parazitózisok elleni védekezés stb.).
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|az állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető állomás, az állati eredetű élelmiszer-előállító hely, hűtőház, állati eredetű melléktermék kezelését, szállítását végző üzem, takarmány-el
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, állatorvosi laboratórium, a nem állam által működtetett, élelmiszer-higiéniai, -biztonsági célú vizsgálatokat végző laboratórium, állati eredetű élelmiszer-előállító hely, gyűjtőállomás, kereskedői telep,
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|nemzetközi részvétellel tartott állatvásár, állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny tartásának, állati eredetű élelmiszer-elosztó hely, nagykereskedelmi tevékenységet folytató állati eredetű élelmiszer-forgalmazó hely, állatmenhely, állatpanzió, áll
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (4)Az állomás külön jogszabály szerint nyilvántartásba veszi az állatszállítót, állatkereskedőt, gyűjtőállomást, kereskedői telepet, etető-itató állomást, pihentető állomást, a nem állati eredetű élelmiszer-előállító és -elosztó helyet, valamint a külön jo
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|a hatósági állatorvosok, illetve a jegyzők állat-egészségügyi hatósági tevékenységét;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|az illetékességi területén működő magánállatorvosok tevékenységét, amennyiben jogszabálysértést észlel, felszólítja a magánállatorvost a jogszabálysértő magatartás abbahagyására, etikai eljárást kezdeményez a kamaránál és megteszi a jogszerű állapot hel
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|az állatgyógyászati termékeket a piacfelügyelet keretében, a kiskereskedelmi forgalmazás feltételeit, valamint az állatgyógyászati készítmények felhasználását, továbbá felügyeli az állatgyógyászati készítmények gyakorlati kipróbálását és hitelesíti anna
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|az állatgyógyászati készítményt tartalmazó takarmány előállítását, forgalmazását és felhasználását;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • h)|az állati eredetű melléktermék kezelését.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (6)Az állomás első fokú állat-egészségügyi hatósági jogkörében:
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|intézkedik az előírt engedéllyel, illetve bizonyítvánnyal érkező, de az azonossági vagy egyéb vizsgálatok során állat-egészségügyi kifogás alá eső, e törvény hatálya alá tartozó áruk állat-egészségügyi hatósági felügyelet alá vételéről;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|gondoskodik a szabálysértési vagy büntetőeljárás során lefoglalt, elkobzott - veszélyes állatnak nem minősülő, valamint természetvédelmi oltalom alatt nem álló, vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó - állat megfelelő elhelye
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|az állat-egészségügyi követelmények érvényesítése érdekében járványügyi és higiéniai szempontból előzetesen minősíti az állattartási, állattenyésztési, szaporítási technológiákat, gépeket, eszközöket, berendezéseket, tenyésztőtelepeket;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 36. §|(1)A kerületi hivatal illetékességi területén a kerületi főállatorvos
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|szervezi, irányítja és ellenőrzi a hatósági állatorvosok tevékenységét és a jogosult állatorvosok állami állat-egészségügyi feladatainak ellátását;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|állatleölési és kártalanítási ügyekben első fokú hatóságként jár el;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|saját hatáskörében kiszabja az állat-egészségügyi bírságot;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|engedélyezi az állatrakodót, valamint az élőállat-szállító járművet;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|szakhatóságként közreműködik az állattartó hely, trágyakezelő, állatvásártér, mesterséges termékenyítő állomás, embrióátültető állomás, baromfikeltető állomás, halkeltető állomás, méhanyanevelő telep, állatkereskedés, állatkozmetika, állatrakodó, takarm
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • f)|nyilvántartásba veszi az élőállat-szállító járművet;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • g)|külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetében igazolja az állatállomány külön jogszabály szerinti betegségektől, fertőzésektől való mentességét;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)A hatósági állatorvos:
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|állatbetegség vagy annak gyanúja bejelentésekor, észlelésekor ellátja a járványügyi feladatokat, megteszi a járvány megelőzéséhez és felszámolásához szükséges mindazon intézkedéseket, amelyeket e törvény a feladat-, illetve a hatáskörébe utal;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|bejelentendő állatbetegség gyanúja esetén bejelentést tesz az állomásnak;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|külön jogszabály szerint járványügyi és élelmiszer-biztonsági szempontból korlátozhatja, illetve megtilthatja az állati eredetű élelmiszer, nyersanyag, kész élelmiszer felhasználását, forgalomba hozatalát, és szükség esetén értesíti az illetékes hatóság
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|szükség esetén dönt az idegen állományból vagy külföldről származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítő(karantén)alkalmasságáról, valamint az állatok elkülönítésének(karanténozásának)feltételeiről;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|irányítja és ellenőrzi a jogszabályokban előírt állat-egészségügyi feladatok(kötelező védőoltás, diagnosztikai vizsgálat, parazitózisok elleni védekezés stb.)végrehajtását, illetve indokolt esetben(külön jogszabályban meghatározottak szerint)részt vesz
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • f)|külön jogszabályban foglaltak szerint elvégzi, illetve ellenőrzi a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott állat húsvizsgálatát;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • g)|kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • i)|nyilvántartásba veszi a hatáskörébe tartozó, külön jogszabály szerinti állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyet;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)A hatósági állatorvos ellenőrzi:
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|az állattartónál, -szállítónál, -forgalmazónál az állat-egészségügyi szabályok megtartását, az állatok egészségi állapotát;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiá
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|az állat-egészségügyi szabályok megtartását az állattartó helyen, gyűjtőállomáson, kereskedői telepen, etető-itató állomáson, pihentető állomáson, állatvásáron, állatkiállításon, állatbemutatón, állatkertben, állatversenyen, állatpanzióban, állatmenhely
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|a külön jogszabályban foglaltak szerint az élő állat és állati eredetű termék belföldi szállítását és belső piaci kereskedelmét;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • f)|az élő állat és állati eredetű termék kivitelét;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • h)|az állati eredetű élelmiszereknek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való alkalmasságát;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • i)|a járványügyi és élelmiszer-higiéniai előírások megtartását az élelmiszer-előállítása, -tárolása, az állati eredetű termékek feldolgozása, -szállítása, -forgalmazása során;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • j)|az állatgyógyászati készítmény kiskereskedelmi forgalmazását;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • l)|az állatok tenyésztésének, szaporításának körülményeit;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • m)|a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • Állat-egészségügyi határállomási kirendeltség feladatai
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 37. §|(1)Az állat-egészségügyi határállomáson működő hatósági állatorvos(a továbbiakban: határállomási állatorvos)
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|az állat-egészségügyi határállomáson átmenő forgalomban ellenőrzi az állat-egészségügyi rendelkezések megtartását, elvégzi az áruk külön jogszabály szerinti állat-egészségügyi ellenőrzését;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|az állat-egészségügyi ellenőrzés keretében külön jogszabály szerint végrehajtja az áru okirat-ellenőrzését, azonosságvizsgálatát és fizikális ellenőrzését;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|ellenőrzi az állatok szállításra való alkalmasságát, valamint a szállítóeszközt;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|külön jogszabály szerint használja az állat-egészségügyi hatóságok közötti információcserét szolgáló informatikai rendszert;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|ha az áru nem felel meg az állat-egészségügyi követelményeknek, akkor megteszi a külön jogszabály szerinti intézkedéseket;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • f)|ellenőrzi a nem harmonizált állatfaj és állati eredetű termék harmadik országból más tagállamba magyar állat-egészségügyi határállomáson keresztüli beléptetéssel történő szállítása során a rendeltetési hely szerinti tagállam által meghatározott állat-eg
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)A határállomási állatorvos feladatainak ellátása során - az illetékes állomás egyidejű tájékoztatásával - közvetlenül együttműködik a minisztériummal, valamint a vele azonos szintű szomszédos külföldi állat-egészségügyi szervekkel, a vámhatósággal, a nö
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 38. §|(1)Az élelmiszer-higiéniai kirendeltségen működő hatósági állatorvos(a továbbiakban: élelmiszer-higiénikus állatorvos)
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|ellenőrzi a közfogyasztásra szánt állatokat kísérő bizonyítványokat, okiratokat;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|elvégzi a vágóállat vizsgálatot és a levágott(elejtett, kifogott, gyűjtött)állatok húsvizsgálatát, az állati eredetű élelmiszerek vizsgálatát;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|elbírálja és igazolja az állati eredetű élelmiszerek fogyaszthatóságát;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • f)|folyamatosan ellenőrzi az állatok, az állati eredetű élelmiszerek és -termékek forgalmazását;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • g)|ellenőrzi a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)Az élelmiszer-higiénikus állatorvos együttműködik a közegészségügyi, a környezetvédelmi hatóságokkal, valamint a fogyasztóvédelmi szervekkel.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • A jogosult állatorvos feladatai
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 39. §|(1)A jogosult állatorvos:
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|az állat belföldi szállítása során megvizsgálja a származási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)A jogosult állatorvos a külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjat köteles beszedni, amely díj az állomás bevételét képezi. A jogosult állatorvos köteles a díjat az engedélyben meghatározott módon az illetékes állomásnak befizetni.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • Az állat-egészségügyi intézetek feladatai
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|elsősorban diagnosztikai és más szakmai vizsgálatokkal közreműködik az állatbetegségek okainak megállapításában, a fertőzöttség felderítésében, a helyi és országos mentesítési és betegségfelszámolási programok végrehajtásában;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|részt vesz a kutatásban, valamint az állatorvosok és más állat-egészségügyi szakemberek képzésében;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • f)|vizsgálati eredményeit az országos diagnosztikai adattárban kezeli;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • g)|együttműködik az illetékes egészségügyi szervekkel;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • i)|vezeti az állatorvosok országos nyilvántartását;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • k)|engedélyezi az állatorvosi laboratóriumok működését és azokról nyilvántartást vezet;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • l)|vizsgálja az állatorvosi laboratóriumok szakmai működését;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • m)|az állomások jelentése alapján vezeti az állati eredetű melléktermék kezelését, szállítását végző üzemek országos nyilvántartását, valamint gondoskodik saját internetes honlapján annak közzétételéről;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)Az OÁI az állati eredetű melléktermék kezelését, szállítását végző üzem, gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető állomás működésének engedélye elleni fellebbezés elbírálásában másodfokú hatóságként jár el.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, gyűjtő-állomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető állomás létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának, rendeltetése megváltoztatásának;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|nemzetközi részvétellel tartott állatvásár, állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny tartásának;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|állatmenhely, állatpanzió, állatkert létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának, rendeltetése megváltoztatásának és működésének;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|részt vesz a kutatásban, valamint az állatorvosok és más állat-egészségügyi szakemberek képzésében;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|engedélyezi a nem állam által működtetett, élelmiszer-higiéniai és -biztonsági célú vizsgálatokat végző állat-egészségügyi laboratóriumok működését;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • f)|az állomás által állati eredetű élelmiszer-előállító hely, hűtőház működéséhez kiadott engedély elleni fellebbezés esetén másodfokú hatóságként jár el;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • g)|állati eredetű élelmiszer-előállító hely, hűtőház létesítésének, használatbavételének, fennmaradásának, rendeltetése megváltoztatásának, nagykereskedelmi tevékenységet folytató állati eredetű élelmiszer-forgalmazó hely, állati eredetű élelmiszer-elosztó
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • h)|az|állomások jelentése alapján vezeti az élelmiszer-előállító, -elosztó, állati eredetű élelmiszert feldolgozó üzemek és állati eredetű élelmiszer nagykereskedelmét végző létesítmény országos nyilvántartását, valamint gondoskodik saját internetes honlap
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • i)|nyilvántartja a nem állam által működtetett, élelmiszer-higiéniai és -biztonsági célú vizsgálatokat végző állat-egészségügyi laboratóriumokat és ellenőrzi azok tevékenységét;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|engedélyezi az állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatalát, valamint ellátja Magyarország képviseletét az állatgyógyászati készítmények közösségi engedélyezési eljárásaiban;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|a külön jogszabály szerinti biocid termékek forgalomba hozatalának engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatóságként közreműködik, továbbá az állat-egészségügyi biocid termék forgalomba hozatalát, annak valamennyi hatóanyagának közösségi jegyzékbe tör
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|engedélyezi az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik üzemi méretű előállítását, az állatgyógyászati készítmények gyakorlati kipróbálását;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|engedélyezi az állatgyógyászati készítmények behozatalát;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • f)|nyilvántartásba veszi az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítményeket, ápolószereket, segédanyagokat;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • g)|vezeti az állatgyógyászati készítmények törzskönyvét, és nyilvántartást vezet az állatgyógyászati készítményt forgalmazókról, illetve gyártókról;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • h)|külön jogszabályban foglaltak szerint közzé teszi az állatgyógyászati termékekkel és az állatgyógyászati készítményt forgalmazókkal, illetve gyártókkal kapcsolatos nyilvános adatokat;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • i)|ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik előállító helyeit, előállítási körülményeit és az állatgyógyászati készítmények nagykereskedelmi forgalmazásának feltételeit;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • j)|részt vesz az állatgyógyászati készítmények előállításának, behozatalának ellenőrzésében;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • k)|elvégzi az állatgyógyászati készítmények - jogszabályban előírt - vizsgálatát;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • l)|kivizsgálja az állatgyógyászati készítményekkel szembeni minőségi kifogásokat és feltételezett mellékhatásait, és eleget tesz a vonatkozó nemzetközi informatikai, rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeinek;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • m)|működteti az államilag előírt állat-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges oltó- és kórjelző anyagok központi tárolóját és elosztóját;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • n)|részt vesz a kutatásban, valamint az állatorvosok és más állat-egészségügyi szakemberek képzésében;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • A települési(fővárosi kerületi)önkormányzat állat-egészségügyi feladatai
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 43. §|(1)A települési önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 44. §|(1)A jegyző hatáskörébe tartozik a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek gyanúja esetén, a külön jogszabályban meghatározott ideiglenes hatósági intézkedések megtétele, valamint a méhek vándoroltatásával kapcsolatos nyilvántartás veze
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|az oltó állatorvos jelentése alapján az eboltás tényét az ebnyilvántartásba folyamatosan bejegyzi;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|értesíti a kerületi főállatorvost a pótoltás elmulasztásáról;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • f)|gondoskodik az eb leölését elrendelő kerületi főállatorvos által hozott határozat végrehajtásáról.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|egyezteti az oltás időpontját a jogosult állatorvossal,
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • Állat-egészségügyi bírság
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 45. §|(1)Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai jogszabályokban foglalt előírásokat megszegi, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez igazodó mértékű állat-egészségügyi bírsággal sújtható. A bírság ismételten i
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (2)Állat-egészségügyi bírság kiszabásának nincs helye, ha a cselekménynek az állat-egészségügyi hatóság tudomására jutásától számított egy év, illetve a cselekmény elkövetésétől számított három év eltelt. A bírság megfizetése nem mentesít más jogkövetkezmé
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (3)Az állat-egészségügyi bírságot saját hatáskörében az állomás, a kerületi hivatal és az ÁOGYTI szabja ki.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • (4)A bírság legkisebb összege húszezer forint, legmagasabb összege hárommillió forint. A kiszabott bírság összegét az állomás, az ÁOGYTI által kiszabott bírság összegét az ÁOGYTI számlájára kell befizetni. A befolyt összeg felhasználásáról a hatóságok álla
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról szóló 2001. évi XXII. törvény;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény 8. §-a;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 47. §|(1)Felhatalmazást kap a kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg a jogosult állatorvos hatáskörének és működésének részletes szabályait.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 2. az állategészségügy területén alkalmazható korlátozó intézkedések részletes szabályait;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 3. a nem harmonizált állatok és állati eredetű termékek kereskedelmének, behozatalának állat-egészségügyi feltételeit;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 5. az állatok, az állati eredetű termékek, a takarmányok belföldi forgalmára és szállítására, belső piaci kereskedelmére, behozatalára vonatkozó feltételeket;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 7. az állat-egészségügyi laboratóriumok engedélyezésének és működésének részletes szabályait;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 8. az állat tartásának, tenyésztésének, szaporításának, forgalmazásának, levágásának, leölésének, állatvásár, állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny tartásának egyes járványügyi és higiéniai szabályait;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 9. az egyes állatgyógyászati termékek előállítását, törzskönyvezését, forgalomba hozatalát, forgalmazását, felhasználását;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 10. az állatgyógyászati készítmények előállítását, törzskönyvezését, forgalomba hozatalát, forgalmazását, felhasználását;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 11. az állatgyógyászatban használt elektroorvosi eszközök használatára vonatkozó részletes szabályokat;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 13. az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek, segédanyagok forgalomba hozatalának feltételeit;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 14. az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben az állat-egészségügyi biocid termékek forgalomba hozatalának feltételeit;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 15. az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyek működésének részletes járványügyi és higiéniai szabályait;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 20. az élelmiszerek belföldi forgalmára és szállítására vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 22. az élelmiszer-előállítás, -tárolás, -szállítás, -forgalmazás állat-egészségügyi szabályait;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 23. az állati eredetű melléktermék előállítás, feldolgozás, ártalmatlanítás, gyűjtés, tárolás, szállítás, forgalmazás, felhasználás állat-egészségügyi szabályait;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 24. az Országos Állat-egészségügyi Tanács felállításának és működésének részletes szabályait;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • 25. az állatállományok állat-egészségügyi védelmének részletes szabályait.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|az Európai Parlament és Tanács 1774/2002/EK rendelet(2002. október 3.)a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|az Európai Parlament és Tanács 998/2003/EK rendelet(2003. május 26.)a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|az Európai Parlament és Tanács 726/2004/EK rendelet(2004. március 31.)az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség l
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • f)|az Európai Parlament és Tanács 853/2004/EK rendelet(2004. április 29.)az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • g)|az Európai Parlament és Tanács 854/2004/EK rendelet(2004. április 29.)az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • h)|az Európai Parlament és Tanács 882/2004/EK rendelet(2004. április 29.)takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végreh
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • a)|a Tanács 89/662/EGK irányelv(1989. december 11.)a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • b)|a Tanács 90/425/EGK irányelv(1990. június 26.)egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • c)|a Tanács 91/496/EGK irányelv(1991. július 15.)a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • d)|a Tanács 97/78/EK irányelv(1997. december 18.)a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról;
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • e)|a Bizottság 98/139/EK határozat(1998. február 4.)a Bizottság szakértői részéről az állategészségügy területén végrehajtott helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó szabályok megállapításáról.
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek
  • Vélemény: Részletek
  • Bpallatorvos.hu
  • Részletek
  • Országos Állategészségügyi Intézet ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására(3962)
  • Vélemény: Részletek
  • Kozbeszerzes.hu
  • Részletek
  • 1149 Budapest, Tábornok u. 2.
  • Vélemény: Részletek
  • Maps.google.com
  • Részletek
  • (központi), 252-7278(az intézet igazgatója)
  • Vélemény: Részletek
  • Konyvtar.hu
  • Részletek
  • Országos Állategészségügyi Intézet
  • Vélemény: Részletek
  • Konyvtar.hu
  • Részletek
  • Szlovákia Állategészségügyi Szervezete
  • Vélemény: Részletek
  • Mavsz.com
  • Részletek
  • 11/1991 t.c. Az Állategészségügyi Ellátásról
  • Vélemény: Részletek
  • Mavsz.com
  • Részletek
  • 337/1998 t.c. Az Állategészségügyi Ellátásról
  • Vélemény: Részletek
  • Mavsz.com
  • Részletek
  • 488/2002 t.c. Az Állategészségügyi Ellátásról
  • Vélemény: Részletek
  • Mavsz.com
  • Részletek
  • A|Szlovák Köztársaság Országos Állategészségügyi és Élelmiszer Felügyeletének szervezeti struktúrája
  • Vélemény: Részletek
  • Mavsz.com
  • Részletek
  • Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Felügyelet szervezeti struktúrája
  • Vélemény: Részletek
  • Mavsz.com
  • Részletek
  • Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer Felügyelet|szervezeti struktúrája 15 alkalmazottig
  • Vélemény: Részletek
  • Mavsz.com
  • Részletek
  • Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer Felügyelet|szervezeti struktúrája 16-30 alkalmazottig
  • Vélemény: Részletek
  • Mavsz.com
  • Részletek
  • Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer Felügyelet|szervezeti struktúrája 30 alkalmazott felett
  • Vélemény: Részletek
  • Mavsz.com
  • Részletek
  • Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság
  • Vélemény: Részletek
  • Mgszh.gov.hu
  • Részletek
  • Országos Magyar Gazdasági Egyesület
  • Vélemény: Részletek
  • Hu.wikipedia.org
  • Részletek
  • Magyar Országos Állatorvos Egyesületnek
  • Vélemény: Részletek
  • Hu.wikipedia.org
  • Részletek
© 2011 Állatorvos.dvit.hu